přeskočit na hlavní obsah

Souhlasím s dotazem v rámci TELCO

Zaškrtnutím pole SOUHLASÍM pod tímto odstavcem nám udělujete souhlas s tím, aby společnost Rentalit s.r.o. v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření nájemní smlouvy předala Vaše telefonní číslo a/nebo rodné číslo uvedené v žádosti o úvěr, těmto telefonním operátorům:

• O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336,
• T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO 64949681 a
• Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001.

Dále souhlasíte s tím, že výše uvedení operátoři budou oprávněni Vaše telefonní a/nebo rodné číslo jednotlivě zpracovat za účelem vytvoření agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací vedených na Vaši osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací poskytovaných na telefonním čísle, jehož jste uživatelem. Souhlasíte s tím, aby výše uvedení operátoři předali tuto agregovanou informaci společnosti Rentalit s.r.o. za účelem posouzení Vaší  bonity, platební morálky a důvěryhodnosti. Prohlašuji, že telefonní číslo uvedené v žádosti je v mém výlučném osobním užívání.

Tento souhlas udělujete na dobu 12 měsíců od okamžiku jeho udělení; v případě uzavření smlouvy o nájmu udělujete tento souhlas na dobu trvání této smlouvy a dalších 3 let ode dne řádného splnění veškerých Vašich finančních závazků z této smlouvy nebo jejího zániku. Berete na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné, a že jej lze kdykoliv odvolat písemně na adresu sídla: Rentalit s.r.o., Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5.

Odvolání souhlasu však nemá vliv na již provedené zpracování Vašich osobních údajů.

Prohlašujete současně, že znáte svá práva jako subjektu údajů podle článku 12 a násl. GDPR, zejména právo přístupu k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení, právo domáhat se opatření k zajištění nápravy, právo zablokování či zlikvidování údajů, a dále že máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údaj. Více informací naleznete na www.rentalit.cz v sekci OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Zaškrtnutím pole SOUHLASÍM rovněž potvrzujete, že jste pro udělení souhlasu obdrželi všechny relevantní informace, a že tento souhlas udělujete svobodně a bez nátlaku a jste si vědomi, že jej lze kdykoli odvolat.